การเปิดบัญชีแฟรคชั่นสามารถทำได้โดยง่าย แต่มีเงื่อนไขที่ท่านต้องอายุมากกว่าหรือเท่ากับ 20 ปีบริบูรณ์ และไม่เป็นพลเมืองอเมริกัน 


การเปิดบัญชีมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

  1. กรอกข้อมูล, ยืนยันอีเมล และเบอร์โทรศัพท์
  2. อ่าน, ยืนยันและยอมรับ ข้อกำหนดและเงื่อนไข รวมไปถึงยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวของข้อมูล
  3. หลังจากนั้น ท่านจะต้องทำแบบประเมินความรู้และแบบประเมินความเสี่ยง
  4. ให้ข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ ตามที่ทางเราเรียกขอหากมีความจำเป็น