หลังจากลงทะเบียนเพื่อเปิดบัญชี ท่านต้องทำการยืนยันตัวตนให้เสร็จสิ้นก่อนจึงจะสามารถเริ่มลงทุนหรือทำการซื้อขายได้ เนื่องจากกฎหมายและข้อบังคับ เราจึงต้องตรวจสอบบัญชีของท่านโดยขอข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

โดยทางแฟรคชั่นได้ร่วมมือกับ T2P ซึ่งเป็นบริษัทที่ถูกกำกับดูแลโดยธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อที่จะให้การยืนยันตัวตนของท่านปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

แฟรคชั่นจะใช้ทุกมาตรการเพื่อป้องกันการฉ้อโกงและจะปฏิบัติตามกระบวนการทำความรู้จักกับลูกค้า (KYC) และนโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (AML) อย่างเต็มที่สำหรับการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล