เพื่อให้บัญชีของท่านได้รับการยืนยัน เราต้องการข้อมูลและเอกสารต่อไปนี้ในระหว่างกระบวนการ KYC:

  • การตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่าน ซึ่งกำหนดโดย T2P ซึ่งเป็นพันธมิตร KYC ของเรา (บริษัทที่กำกับดูแลโดยธนาคารแห่งประเทศไทย) เพื่อดำเนินการ KYC ของท่าน ท่านจะต้องยินยอมตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของ T2P
  • รูปถ่ายของบัตรประจำตัวของท่าน เช่น บัตรประจำตัวประชาชน (สำหรับคนไทย) หรือหนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างชาติ)
  • ข้อมูลส่วนบุคคลที่ให้ไว้ในบัตรประจำตัวของท่าน
  • รายละเอียดที่อยู่ของท่าน
  • รูปถ่ายเซลฟี่ใบหน้าของท่านโดยไม่สวมแว่นตา หมวก หน้ากาก หรือผ้าปิดหน้าใดๆ


ท่านอาจจะถูกขอให้มีการยืนยันตัวตนโดยการ Dip Chip (สำหรับบัตรประจำตัวประชาชนไทย) หรือ NFC (สำหรับหนังสือเดินทาง) ที่ตู้ kiosk ที่ท่านสะดวก


อย่างไรก็ตาม อาจมีบางกรณีที่ผู้ใช้ต้องอัปโหลดรูปถ่ายเพิ่มเติมของเอกสารระบุตัวตน