ข้อมูลและเอกสารทั้งหมดที่ท่านส่งสำหรับการยืนยันบัญชีจะได้รับการตรวจสอบโดยใช้วิธีการตรวจสอบอัตโนมัติหรือด้วยตนเองของเรา ระยะเวลาในการยืนยันบัญชีอาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับวิธีการที่ใช้ตรวจสอบรายละเอียดของท่าน อย่างไรก็ตาม หากเราพบว่ามีผู้ใช้ใหม่หลั่งไหลเข้ามาจำนวนมาก เวลาในการดำเนินการสำหรับการยืนยันอาจช้าลง หากท่านประสบกับความล่าช้า ก็ไม่ได้หมายความว่ามีบางอย่างผิดปกติในการสมัคร เราจะติดต่อท่านอย่างแน่นอนหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมจากท่าน ดังนั้นให้ตรวจสอบอีเมลที่เชื่อมโยงกับบัญชีแฟรคชั่นเพื่อดูว่าท่านได้รับอีเมลยืนยันจากเราหรือไม่