มีประโยชน์มากมายในการลงทุนในแฟรคชั่น ผ่านแพลตฟอร์มของเรา ซึ่งรวมถึง:

  • การเข้าถึงประเภทสินทรัพย์ที่ไม่สามารถเข้าถึงได้ง่าย
  • โอกาสในการได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนและรายได้ค่าเช่าสุทธิ
  • ใช้เงินเริ่มต้นในการลงทุนต่ำ
  • ความสามารถในการสร้างพอร์ตโฟริโอที่หลากหลาย
  • การเข้าถึงการลงทุนที่มีท่านภาพที่ถูกคัดสรรจากทีมงานการลงทุนของเรา
  • โครงสร้างค่าธรรมเนียมง่าย ๆ 

*ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต