เช่นเดียวกับการลงทุนอื่นๆ การลงทุนในแฟรคชั่นนั่นมีความเสี่ยงที่ท่านควรพิจารณา ซึ่งรวมถึง:

  • ความเสี่ยงจากการเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงของตลาดอสังหาริมทรัพย์ เช่น ปัจจัยทางเศรษฐกิจ
  • ความเสี่ยงที่จะไม่มีผู้เช่าสินทรัพย์
  • ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงรายได้ค่าเช่า
  • ความเสี่ยงจากการไม่สามารถขายแฟรคชั่นของท่านภายในระยะเวลาที่ท่านคาดหวังเนื่องจากไม่มีสภาพคล่อง
  • ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและกฎระเบียบที่อาจส่งผลต่อการลงทุนของท่าน เช่น นโยบายภาษี