การยืนยันตนสองขั้นตอน (2FA) เป็นมาตรการรักษาความปลอดภัยรองเพื่อยืนยันตัวตนของคุณก่อนลงชื่อเข้าใช้ 

กระบวนการนี้กำหนดให้คุณต้องเปิดเผยรหัสผ่านแบบใช้ครั้งเดียวที่ได้รับผ่านหมายเลขโทรศัพท์มือถือของคุณ ก่อนที่ธุรกรรมเหล่านั้นจะได้รับการประมวลผล เช่น การลงชื่อเข้าใช้แพลตฟอร์ม ทำการฝากหรือถอนเงิน เปลี่ยนรหัสผ่าน เป็นต้น