เริ่มต้น

ใครสามารถลงทุนได้บ้าง?
ในการที่จะเป็นสมาชิกเพื่อที่จะลงทุนในแฟรคชั่น ท่านต้อง: มีอายุมากกว่าหรือเท่ากับ 20 ปีบริบูรณ์ และ ไม่เป็นพลเมืองอเมริกัน
วันพุธ, 12 มกราคม, 2022 เมื่อ 6:28 PM
เปิดบัญชีเพื่อที่จะลงทุนในแฟรคชั่นอย่างไร?
การเปิดบัญชีแฟรคชั่นสามารถทำได้โดยง่าย แต่มีเงื่อนไขที่ท่านต้องอายุมากกว่าหรือเท่ากับ 20 ปีบริบูรณ์ และไม่เป็นพลเมืองอเมริกัน  การเปิดบัญชีมีขั้นตอนดังต...
วันพุธ, 12 มกราคม, 2022 เมื่อ 6:47 PM
แฟรคชั่นมีขั้นตอนในการยืนยันตัวตนอย่างไร?
หลังจากลงทะเบียนเพื่อเปิดบัญชี ท่านต้องทำการยืนยันตัวตนให้เสร็จสิ้นก่อนจึงจะสามารถเริ่มลงทุนหรือทำการซื้อขายได้ เนื่องจากกฎหมายและข้อบังคับ เราจึงต้องตรวจสอ...
วันพุธ, 12 มกราคม, 2022 เมื่อ 9:03 PM
ข้อกำหนดในการยืนยันตัวตน
เพื่อให้บัญชีของท่านได้รับการยืนยัน เราต้องการข้อมูลและเอกสารต่อไปนี้ในระหว่างกระบวนการ KYC: การตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่าน ซึ่งกำหนดโดย T2P ซึ่งเ...
วันพุธ, 12 มกราคม, 2022 เมื่อ 9:14 PM
ใช้เวลานานเท่าไรในการยืนยันตัวตน?
ข้อมูลและเอกสารทั้งหมดที่ท่านส่งสำหรับการยืนยันบัญชีจะได้รับการตรวจสอบโดยใช้วิธีการตรวจสอบอัตโนมัติหรือด้วยตนเองของเรา ระยะเวลาในการยืนยันบัญชีอาจแตกต่างกัน...
วันพุธ, 12 มกราคม, 2022 เมื่อ 9:16 PM
มีการกำหนดเงินลงทุนสูงสุดหรือไม่?
มี ท่านสามารถลงทุนได้สูงสุด 300,000 บาท สำหรับการซื้อขายในตลาดแรก ตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. ของไทย
วันพุธ, 12 มกราคม, 2022 เมื่อ 9:18 PM
อะไรคือข้อประโยชน์ของการลงทุนในแฟรคชั่น?
มีประโยชน์มากมายในการลงทุนในแฟรคชั่น ผ่านแพลตฟอร์มของเรา ซึ่งรวมถึง: การเข้าถึงประเภทสินทรัพย์ที่ไม่สามารถเข้าถึงได้ง่าย โอกาสในการได้รับผลตอบแทนจากการลง...
วันพุธ, 12 มกราคม, 2022 เมื่อ 9:21 PM
อะไรคือความเสี่ยงของการลงทุนในแฟรคชั่น?
เช่นเดียวกับการลงทุนอื่นๆ การลงทุนในแฟรคชั่นนั่นมีความเสี่ยงที่ท่านควรพิจารณา ซึ่งรวมถึง: ความเสี่ยงจากการเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงของตลาดอสังหาริมทรัพย...
วันพุธ, 12 มกราคม, 2022 เมื่อ 9:23 PM