4 ขั้นตอนง่าย ๆ ในการเริ่มลงทุนกับแฟรคชั่น


1. สร้างบัญชีของคุณ

เพื่อคุณจะสามารถเข้าดูสินทรัพย์ต่าง ๆ บนแอพได้

สิ่งที่ต้องใช้ในการสร้างบัญชี

 1. เบอร์โทรศัพท์มือถือ

 2. อีเมล


2. ทําแบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน

เพื่อคุณจะทราบถึงความเสี่ยงในการลงทุนที่คุณยอมรับได้

3. ทําการยืนยันตัวตน (KYC)

เพื่อคุณจะสามารถขอเข้าร่วมกลุ่มไพรเวทได้

สิ่งที่ต้องใช้ในการทําการยืนยันตัวตนด้วยพาสปอร์ตไทย (NFC)

 1. พาสปอร์ต

 2. บัตรประจําตัวประชาชน


4. เปิดวอลเล็ทและฝากเงิน

เพื่อคุณจะสามารถฝากถอนและทําการซื้อขายได้