คุณสามารถเปิดบัญชีสร้างและวอลเล็ทได้ด้วยตนเองตั้งแต่ต้นจนจบขั้นตอนบนแอปพลิเคชันแฟรคชั่น โดยใช้เวลาประมาณ 20 นาทีเพียงเท่านั้น