ก่อนเริ่มต้นการใช้งาน...

โปรดดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชั่นแฟรคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ โดยสามารถดาวน์โหลดได้ทาง Apple App Store และ Google Play

Graphical user interface

Description automatically generated with medium confidence   Graphical user interface, application

Description automatically generated