หลังจากทำการเปิดบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะมีรหัส OTP ส่งไป เพื่อยืนยันการเปิดบัญชีและเปิดวอลเล็ทไปด้วยพร้อมกัน

  1. กรอกรหัส OTP ที่ได้รับ
  2. เมื่อการยืนยันรหัส OTP สำเร็จ วอลเล็ทของคุณจะสามารถใช้งานได้ทันที