1. เปิดหน้าแรก แล้วกด ‘สร้างบัญชีของคุณ’

2. ระบุ อีเมล แล้วกด ‘ต่อไป’ (โดยจะมีอีเมลส่งให้คุณเพื่อทําการยืนยันอีกครั้ง)

3. กําหนด รหัสผ่านตามเงื่อนไขแล้วกด ‘ต่อไป’

4. ระบุ เบอร์โทรศัพท์มือถือ (ต้องเป็นหมายเลขที่ใช้งานจริงเพื่อใช้ในการยืนยันตัวตน) แล้วกด ‘ต่อไป’

*สามารถดูรหัสโทรศัพท์ระหว่างประเทศได้ที่ปุ่มช่วยเหลือในกรณีที่ใช้เบอร์ต่างประเทศ

5. กรอก รหัส OTP ซึ่งถูกส่งไปยังเบอร์โทรศัพท์มือถือ ที่ได้ลงทะเบียน

6. ตรวจสอบ สถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน และยอมรับ ข้อกําหนดและเงื่อนไข ในการใช้บริการ

7. กําหนดและยืนยันรหัส PIN เพื่อใช้เข้าแอพและยืนยันคําสั่งซื้อหรือขาย

8. สามารถเลือกใช้ ไบโอเมตริกซ์ ทั้งการ สแกนใบหน้า หรือ ลายนิ้วมือ แทนรหัส PIN

*รหัส PIN จะถูกใช้เป็นทางเลือกหากการสแกนไบโอเมตริกซ์ของคุณล้มเหลว

9. เปิดบัญชีสําเร็จ!