สร้าง/เปิดบัญชีแฟรคชั่น

ใครสามารถเปิดบัญชีและลงทุนกัยแฟรคชั่นได้บ้าง?
ในการที่จะเปิดบัญชีเพื่อที่จะลงทุนในแฟรคชั่น คุณต้อง: มีอายุมากกว่าหรือเท่ากับ 20 ปีบริบูรณ์ และ ไม่เป็นพลเมืองอเมริกัน
วันพฤหัสบดี, 31 สิงหาคม, 2023 เมื่อ 5:00 PM
ขั้นตอนการเปิดบัญชี
1. เปิดหน้าแรก แล้วกด ‘สร้างบัญชีของคุณ’ 2. ระบุ อีเมล แล้วกด ‘ต่อไป’ (โดยจะมีอีเมลส่งให้คุณเพื่อทําการยืนยันอีกครั้ง) 3. กําหนด รหัสผ่านตามเงื่อนไขแล้วกด...
วันพฤหัสบดี, 31 สิงหาคม, 2023 เมื่อ 5:22 PM
สิ่งที่ต้องใช้ในการสร้างบัญชี
สิ่งที่ต้องใช้ในการสร้างบัญชี เบอร์โทรศัพท์มือถือ อีเมล
วันพฤหัสบดี, 31 สิงหาคม, 2023 เมื่อ 5:39 PM
ขั้นตอนการยืนยันตัวตน NFC ด้วยวิธี NFC พาสปอร์ต
1. เปิดหน้าบัญชี แล้วกด ‘เริ่มการยืนยันตัวตน’ และยอมรับ ข้อกําหนดและเงื่อนไข 2. อ่านคําแนะนํา เลือกวิธีที่สะดวก *แนะนําเลือกวิธียืนยันตัวตนด้วยพาสปอร์ต* 3...
วันพฤหัสบดี, 31 สิงหาคม, 2023 เมื่อ 6:08 PM
สิ่งที่ต้องใช้ในการทําการยืนยันตัวตนด้วยพาสปอร์ตไทย (NFC)?
สิ่งที่ต้องใช้ในการทําการยืนยันตัวตนด้วยพาสปอร์ตไทย (NFC)?  พาสปอร์ต บัตรประจําตัวประชาชน
วันศุกร์, 1 กันยายน, 2023 เมื่อ 5:07 PM
ใช้เวลาเท่าไหร่ในการเปิดบัญชี
ขั้นตอนทั้งหมดในการเปิดบัญชีกับแฟรคชั่น จะใช้ระยะเวลา 20 นาทีโดยประมาณ ซึ่งสามารถแบ่งได้ดังนี้ สร้างบัญชีของคุณ 3 นาที ทําแบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน...
วันศุกร์, 1 กันยายน, 2023 เมื่อ 5:15 PM