สิ่งที่ต้องใช้ในการสร้างบัญชี

  1. เบอร์โทรศัพท์มือถือ
  2. อีเมล