ขั้นตอนทั้งหมดในการเปิดบัญชีกับแฟรคชั่น จะใช้ระยะเวลา 20 นาทีโดยประมาณ ซึ่งสามารถแบ่งได้ดังนี้

  1. สร้างบัญชีของคุณ 3 นาที
  2. ทําแบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน 5 นาที
  3. ทําการยืนยันตัวตน (KYC) 10 นาที (เป็นระยะเวลาในการทำการยืนยันตัวตนแบบ NFC พาสปอร์ต)
  4. เปิดวอลเล็ทและฝากเงิน 3 นาที