กลุ่มไพรเวทหรือกลุ่มปิดนั้น จะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของกลุ่มก่อนเท่านั้นนักลงทุนที่สนใจถึงจะสามารถเข้ากลุ่มไพรเวทนั้น ๆ ได้ เนื่องจากการเสนอขายแฟรคชั่นของโครงการนั้นเป็นการขายให้นักลงทุนเฉพาะกลุ่มจึงต้องมีคัดกรองก่อน ซึ่งเป็นไปตามกฎข้อบังคับจาก ก.ล.ต. ในการเสนอขายให้ต่อบุคคลจํากัด (Private Placement)