ประเภทการเสนอขาย

การเสนอขายต่อบุคคลจํากัด (Private Placement) และการเสนอขายแก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering)
ทั้ง 2 รูปแบบนี้เป็นประเภทการเสนอขายดิจิทัลโทเคนในปัจจุบันซึ่งมีความคล้ายคลึงกับโมเดลที่ใช้อยู่ในตลาดทุนปัจจุบัน เรามาดูกันว่าเหมือนหรือต่างกันอย่างไรบ้าง ...
วันจันทร์, 4 กันยายน, 2023 เมื่อ 3:35 PM
กลุ่มไพรเวทและการขอเข้ากลุ่ม (Private Placement)
กลุ่มไพรเวทหรือกลุ่มปิดนั้น จะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของกลุ่มก่อนเท่านั้นนักลงทุนที่สนใจถึงจะสามารถเข้ากลุ่มไพรเวทนั้น ๆ ได้ เนื่องจากการเสนอขายแฟรคชั่นของโ...
วันจันทร์, 4 กันยายน, 2023 เมื่อ 3:42 PM
ขั้นตอนการขอเข้าร่วมสมาชิกกลุ่มไพรเวท
1. ไปที่สินทรัพย์ของกลุ่มไพรเวทที่คุณต้องการเข้าร่วมสมาชิกกลุ่มไพรเวทและกด ‘ขอเข้ากลุ่ม’ 2. กด ‘ขอเข้าร่วม’ เพื่อยืนยันการขอเข้าร่วมสมาชิกกลุ่มไพรเวท 3. ภ...
วันจันทร์, 4 กันยายน, 2023 เมื่อ 3:47 PM