แบบประเมินความรู้ (Knowledge Assessment)

เป็นการประเมินความรู้ความสามารถในการลงทุนของลูกค้าที่จะลงทุนใน ผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน ซึ่งจะมีผลอยู่ได้ 90 วัน หลังจากนั้นจะต้องทำใหม่อีกครั้ง โดยเป็นไปตามกฎข้อบังคับจาก ก.ล.ต.