วงเงินฝาก

ไม่จํากัด

วงเงินถอนภายใน 24 ช.ม.

10,000,000 บาท

วงเงินการสมัครสมาชิก

ไม่จํากัด

ขีดจํากัดการทําธุรกรรม

ไม่จํากัด

  • การยืนยันตัวตน
  • การประเมินการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ดูข้อกําหนดด้านเอกสาร


หากคุณต้องการอัปเกรดบัญชีเป็นประเภทบัญชีที่ได้รับการรับรอง สําหรับบุคคลที่มีสินทรัพย์มูลค่าสูง ภายหลังจากขั้นตอนการตั้งค่าบัญชีให้เสร็จสมบูรณ์ คุณสามารถแจ้งความประสงค์การสมัครได้ที่หน้าบัญชี เลือกนักลงทุนที่ได้รับการรับรอง และกด ‘อัปเกรดบัญชี’ เพื่อแนบเอกสารประกอบการอัปเกรดบัญชีเป็นนักลงทุนที่ได้รับการรับรองมาที่ support@fraction.co 

โดยสามารถดูเอกสารประกอบนี้ได้ที่