นักลงทุนทั่วไป

ระดับที่ 1 (Basic)
วงเงินฝาก 10,000 บาท วงเงินถอนภายใน 24 ช.ม. 10,000 บาท วงเงินจองซื้อต่อการจองซื้อการเสนอขายต่อบุคคลจำกัดการเสนอขายแก่ประชาชนทั่วไป การเสนอ...
วันพุธ, 6 กันยายน, 2023 เมื่อ 3:59 PM
ระดับที่ 2 (General)
วงเงินฝาก ไม่จํากัด วงเงินถอนภายใน 24 ช.ม. 1,000,000 บาท วงเงินจองซื้อต่อการจองซื้อการเสนอขายต่อบุคคลจำกัดการเสนอขายแก่ประชาชนทั่วไป การเส...
วันพุธ, 6 กันยายน, 2023 เมื่อ 4:01 PM
บัญชีที่ได้รับการรับรอง (Accredited Investor)
วงเงินฝาก ไม่จํากัด วงเงินถอนภายใน 24 ช.ม. 10,000,000 บาท วงเงินการสมัครสมาชิก ไม่จํากัด ขีดจํากัดการทําธุรกรรม ไม่จํากัด การยื...
วันพุธ, 6 กันยายน, 2023 เมื่อ 4:13 PM
เอกสารที่จําเป็นในการอัปเกรดเป็นนักลงทุนที่ได้รับการรับรอง
บุคคลและคู่สมรส มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ สูงกว่า 30 ล้านบาท (ไม่รวมที่อยู่อาศัยที่ใช้อยู่อาศัย) ตัวอย่างเอกสารที่ใช้ยืนยัน รายงานการเคลื่อนไหวทางบั...
วันพุธ, 6 กันยายน, 2023 เมื่อ 4:18 PM