คุณสมบัติของบัญชีนิติบุคคลที่ได้การรับรอง


มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

  • สูงกว่า 75 ล้านบาท

หลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

  • สูงกว่า 15 ล้านบาท หรือ 30 ล้านบาท หากรวมเงินฝากธนาคาร


วงเงินฝาก

ไม่จํากัด

วงเงินถอนภายใน 24 ช.ม.

10,000,000 บาท

วงเงินการสมัครสมาชิก

ไม่จํากัด

ขีดจํากัดการทําธุรกรรม

ไม่จํากัด


หากคุณต้องการอัปเกรดบัญชีเป็นประเภทบัญชีที่ได้รับการรับรอง สําหรับบุคคลที่มีสินทรัพย์มูลค่าสูง ภายหลังจากขั้นตอนการตั้งค่าบัญชีให้เสร็จสมบูรณ์ คุณสามารถแจ้งความประสงค์การสมัครได้ที่หน้าบัญชี เลือกนักลงทุนที่ได้รับการรับรอง และกด ‘อัปเกรดบัญชี’ เพื่อแนบเอกสารประกอบการอัปเกรดบัญชีเป็นนักลงทุนที่ได้รับการรับรองมาที่ support@fraction.co 

โดยสามารถดูเอกสารประกอบนี้ได้ที่