บัญชีนิติบุคคล (สําหรับบริษัท องค์กร หรือสํานักงาน)

ระดับที่ 1 (Basic)
วงเงินฝาก ไม่จํากัด วงเงินถอนภายใน 24 ช.ม. 1,000,000 บาท วงเงินจองซื้อต่อการจองซื้อการเสนอขายต่อบุคคลจำกัดการเสนอขายแก่ประชาชนทั่วไป การเส...
วันจันทร์, 18 กันยายน, 2023 เมื่อ 3:45 PM
บัญชีที่ได้รับการรับรอง (Accredited Investor)
คุณสมบัติของบัญชีนิติบุคคลที่ได้การรับรอง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ สูงกว่า 75 ล้านบาท หลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สูงกว่า 15 ล้านบาท หรือ 30 ...
วันจันทร์, 18 กันยายน, 2023 เมื่อ 3:49 PM
เอกสารที่จําเป็นในการอัปเกรดเป็นนักลงทุนที่ได้รับการรับรอง
เมื่อคุณเปิดบัญชีสําเร็จ ให้คุณไปที่ หน้าแรก หรือ บัญชี เพื่อตั้งค่าบัญชีให้เสร็จสมบูรณ์ และสามารถทําธุรกรรมบนแอปพลิเคชั่นแฟรคชั่นได้ ในขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอ...
วันจันทร์, 18 กันยายน, 2023 เมื่อ 3:54 PM