ค่าธรรมเนียมการจองซื้อ

ค่าธรรมเนียมการจองซื้อ
มูลค่าการจองซื้อ ไม่เกิน 30,000 บาท: 15 บาท / รายการ มูลค่าการจองซื้อ ตั้งแต่ 30,001 – 100,000 บาท: 30 บาท / รายการ มูลค่าการจองซื้อ ตั้งแต่ 1...
วันจันทร์, 4 กันยายน, 2023 เมื่อ 5:42 PM