ระบบสิทธิประโยชน์

ระบบสิทธิประโยชน์ (Entitlement) อะไรคือ?
คือ สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่นักลงทุนจะได้รับเมื่อได้ลงทุนเป็นเจ้าของร่วมในโครงการใดโครงการหนึ่งบนแฟรคชั่น ซึ่งจะมีความแตกต่างและหลากหลายตามที่โครงการนั้น ๆ ไ...
วันจันทร์, 18 กันยายน, 2023 เมื่อ 5:30 PM
สิทธิประโยชน์ใช้ได้อย่างไร?
นักลงทุนสามารถดูเข้าศึกษารายละเอียดของแต่ละสิทธิประโยชน์ซึ่งจะมีการระบุถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้งาน โดยสามารถเข้าไปดูได้ตามขั้นตอนดังนี้ 1. ไปยังหน...
วันจันทร์, 18 กันยายน, 2023 เมื่อ 5:32 PM