บัญชีสถาบัน

บัญชีสถาบัน (Institutional Account)
วงเงินฝาก ไม่จํากัด วงเงินถอน ตามตกลง วงเงินการสมัครสมาชิก ตามข้อกำหนดของโครงการ ขีดจํากัดการทําธุรกรรม ไม่จํากัด ดูข้อกําหนดด้า...
วันจันทร์, 18 กันยายน, 2023 เมื่อ 3:50 PM
นักลงทุนรูปแบบสถาบันหมายถึงใครบ้าง?
นักลงทุนรูปแบบสถาบันหมายถึงผู้ลงทุนรายใดรายหนึ่งดังต่อไปนี้ 1. ธนาคารแห่งประเทศไทย 2. ธนาคารพาณิชย์ 3. ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น 4. บริษัทเงิ...
วันจันทร์, 18 กันยายน, 2023 เมื่อ 5:11 PM